Interface hook-up data sheet for Grane

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main4005063Stikk/socket:
Ceag GHG 514
4506 R0001
3P+PE
Støpsel/plugg
Ceag GHG 514
7506 R0001
3P+P
Main2305016YesS716Stikk / socket
Ceag GHG 511
4306 R0001
2P + PE
Støpsel/plugg
Ceag GHG 7306
R0000
D11 / C26
2 stk. på hvert stativ /
2 off on each rack
Bare for lys og mindre oppvarmingsformål /
Only for lighting and minor heating purpose
UPS2305016NoI716Tilkopling i koplingsboks /Connection in junction box
2P + PE
D11 / C26
2 stk. på hvert stativ /
2 off on each rack
Bare for lys og mindre oppvarmingsformål /
Only for lighting and minor heating purpose
Main6905032YesR5032Tilkopling i koplingsboks /Connection in junction box
3P + PE
D11 / C26
1 stk. på hvert stativ /
1 off on each rack
Main69050125YesR50125Stikk. / Socket:
CEAG: GHG 515
4505 R0001
(blac) 5h
3P + N + PE
Støpsel / Plug :
CEAG: GHG 515
7505 R0001
(black) 5h
3P + N + PE
Maks / Max 40 kVA
D11 / D16 / C12 / C26
3 på D11, 1 på D16/C12/C26
3 on D11, 1 on D16/C12/C26
Main6905063YesR63STIKK    CEAG  GHG 514 4405 R0001PLUGG  CEAG  GHG 514 7405 R0001    C22

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
FireStikk. / Socket:
CEAG GHG 5114906 R0001
Tilkopling/Connection: 1-2
Sort/Black
Støpsel / Plug :
CEAG GHG 591 2201
R0002
D11 sør og nord og C26
GasStikk. / Socket:
CEAG GHG 5114906 R0001
Tilkopling/Connection: 4-5
Sort/Black
Støpsel / Plug :
CEAG GHG 591 2201
R0002
D11 sør og nord og C26
OtherTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
ESD Battery SystemTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
Loss Of PressureTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
TelephoneStikk. / Socket:
STAHL 8575 / 11-410
Tilkopling/Connection: L1 – L2
Grønn/Green
Støpsel / Plug :
STAHL 8575 / 12-410
D11 sør og nord og C26
PAStikk. / Socket:
STAHL 8575 / 11-404
Tilkopling/Connection: L1 – L2
Gul/Yellow
Støpsel / Plug :
STAHL 8575 / 12-404
D11 sør og nord og C26

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant AirOperation: 7,5 - 8,5
Design
Design rate:
Arbeidsstasjoner/work site
- total 250 Sm3/h
Boring / Drilling
- total 1910 Sm3/h
Design rate:
Arbeidsstasjoner/work site
- total 250 Sm3/h
Boring / Drilling
- total 1910 Sm3/h
Other
Instrument AirOperation: 4,5 - 8,5
Design
SprinklerOperation: 7,0 - 10,0
Design
20 Sm3/h/hydrant:
Ved eventuelt behov for større mengde må dette utredes spesielt /
If possible need for greater quantity this has to be particularly investigated
20 Sm3/h/hydrant:
Ved eventuelt behov for større mengde må dette utredes spesielt /
If possible need for greater quantity this has to be particularly investigated
SeawaterOperation: 7,0 - 10,0
Design
20 Sm3/h/hydrant:
Ved eventuelt behov for større mengde må dette utredes spesielt /
If possible need for greater quantity this has to be particularly investigated
20 Sm3/h/hydrant:
Ved eventuelt behov for større mengde må dette utredes spesielt /
If possible need for greater quantity this has to be particularly investigated
Normaltrykk på brannvannsring (elevasjon 500.000): 10 bar /
Normal pressure at the firewater ring (elevation 500.000) : 10 bar
FreshwaterOperation: 7,35
Design
Leveringstrykk på nederste hoveddekk, elevasjon 500.00 /
Delivery pressure at the bottom of main deck, elevation 500.00
Drain

Lifting capacity offshore cranes

No entries to show.

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen
Kortslutningsnivået i / ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametere brukes:
* Fra innretningens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr; 3x25mm2 - 50 m.
* Fra innrettningens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret; 3 x 16mm2 - 35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.