Interface hook-up data sheet for Gudrun

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main690
3ph
+PE
60125NoR125GHG 515 4405 R0001, SOCKET OUTLET,
Exde IIC T6
GHG 515 7405 R0001 Ex. Plug, Exde IIC T6M30W Process Area Weather Deck 1 pc.
M20W Container laydown area
2 pc.
M20L Wellbay Area, Lower Mezz.Deck 1pc.
Main400
3ph+N+PE
6063NoS63GHG 514 4506 R0001, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 514 7506 R0001 Ex. Plug, Exde IIC T6Sockets all over the platform,
32 pc.
UPS230
2ph
+PE
6016NoI16GHG 511 4306 R0016, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 511 7306 R0001, Ex. Plug, Exde IIC T6M10, M20, M30 +sockets all over the platform
Main400
3ph+N+PE
60125NoS125GHG 515 4506 R0001, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 515 7506 R0001 Ex. Plug, Exde IIC T6M20W Container laydown area,
3 pc. + M10D pump area, 1 pc. + M30W Process area , 1 pc.
Main230
1ph+N+PE
6016YesS16GHG 511 4306 R0016, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 511 7306 R0001, Ex. Plug, Exde IIC T6Sockets all over the platform
Emg690 3ph + PE60125NoR/I125GHG 515 4405 R0001, SOCKET OUTLET,
Exde IIC T6
GHG 515 7405 R0001 Ex. Plug, Exde IIC T6M30W Process Area, Weather Deck, 1pc.
Emg690 3ph +PE6063NoR/I63GHG 514 4506 R0001, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 514 7405 R0001 Ex. Plug, Exde IIC T6M30W Process Area, Weather Deck, 2pc.
Emg230
1ph+N+PE
6016YesS16GHG 511 4306 R0016, SOCKET OUTLET, Exde IIC T6GHG 511 7306 R0001, Ex. Plug, Exde IIC T6Sockets all over the platform

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNO-kontakt (kontakt=alarm)Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 7,8,9
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7,8,9
ESD Battery System
FireNO-kontakt (kontakt=alarm)Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 1, 2, 3
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2, 3
GasNO-kontakt (kontakt=alarm)Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 4, 5, 6
Plug:
GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5, 6
OtherNO-kontakt (kontakt=alarm)Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 10, 11, 12
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11, 12

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
TelephoneAudioSocket:
STAHL 8575/11-410 10h (green)
Plug:
STAHL 8575/12-410 10h (green)
PAAudio, 100V line.Socket:
STAHL 8575/11-404 4h (yellow)
Plug:
STAHL 8575/12-404 4h (yellow)
CCTVVideoSocket:
STAHL 8575/11-506 6h (red)
Plug:
STAHL 8575/12-506 6h (red)

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air
Freshwater
Instrument Air
Sprinkler
Seawater4,5 bara oper.pressure) / 6 bara (oper.pressure)4” / 6”SDX / SDX
Drain
Other

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
P-73-MA0150tonn / 25 m50tonn / 22,5 m34tonn / 27,5 m

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

I TABELLEN VISES MAKS. LØFTEKAPASITET FOR LØFT MED STORBLOKK FRA FORSYNINGSSKIP (tonn) I FORHOLD TIL SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE (meter).

A
Lastekartet viser maks. belastning som kranen er sertifisert for. Det er opp til kranfører i hvert enkelt tilfelle å avgjøre om denne kapasiteten kan utnyttes.
Faktorer som spiller inn er spesielle værforhold, lastens form og lastens plassering på forsyningsskipet.

B
Ved laster over 20 tonn, skal det tilrettelegges for 2 anhukningspunkter. Dette gjøres for å kunne løfte lasten ved bruk av 2 standard forløpere.

C
Last skal være utstyrt med anhukingspunkter som kan hukes i kran fra dekk på forsyningsskip. Anhuking skal alltid skje fra utsiden av enheten.
Dette er gjort for å gjøre anhukingen sikker for personell på fartøyet

D
Korrekt vekt på utstyret er avgjørende for sikker løfting mellom skip og installasjon. Leverandør er ansvarlig for å angi korrekt vekt på alle kolli som leveres basen, om nødvendig må det sørges for veiesertifikat på enheten.

E
Det er en stor operasjonell og sikkerhetsmessig fordel om mest mulig last blir begrenset maks 17 tonn da dette kan løftes med kranenes hjelpeløft i bølger opp til 3 meter.

F
Komplett lastekart eller ytterligere informasjon om den enkelte kran, kan fåes ved henvendelse til Logistikkavdelingen på Gudrun plattform.

Additional information

Generell kommentar for B&G:
Relene som er inne i brannsentralen i containeren må være NDE, dette fordi at når container mister spenning (singel gas) så skal ikke alarmer aktiveres.


Eksempel på framføring av instrumentsignal i container. Alternative løsninger aksepteres, men signalkontakter og motstander skal være tilkoplet pinnene i støpselet slik som vist
NB !! Alle 8 motstandene skal inn selv om signalet ikke er i bruk. Dette for å unngå signalfeil alarm i kontrollrom.