Interface hook-up data sheet for Johan Sverdrup DP

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main400
3ph+N+E
6063NoS63Stahl 8579/31-506-S001
(400V, 63A)
Stahl 8579/31-506-S001
400V, 63A
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
Main3ph+ E60125NoR63Stahl 8581/31-405-S010
(690V, 125A)
Stahl 8581/12
690V, 125A
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV311
Main3ph
E
60125NoRStahl 8581/31-405-S010
(690V, 125A)
DV411
Main230
1ph+N+E
6016YesS1630Stahl 8570/11-306
(230V,16A)
Stahl 8570/12-306 230V, 16-A
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
FireNO-kontakt (kontakt=alarm)

Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 1, 2, 3
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
GasNO-kontakt (kontakt=alarm)

Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 4, 5, 6
Plug:
GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
OtherNO-kontakt (kontakt=alarm)

Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 10, 11, 12
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
ESD Battery System


Note 2: NAS / ESD 24 V signal fra SAS med linjemonitorering
STAHL
8150/1-0236-0176-150-3311

Note3: Må bruke kabel gland. Termineres i JBE på rekkeklemmer. Se type krets underNote4: Sikkerhets rele 24V som tåler linjemonitorering. Se type krets under.
Loss Of PressureNO-kontakt (kontakt=alarm)

Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
Socket:
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 7,8,9
Plug:
GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7,8
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
PA
Socket:
STAHL 8575/11-404 4h (yellow)
Compatible type for above
STAHL 8570/11-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow)

Plug:
STAHL 8575/12-404 4h (yellow)
Compatible type for above
STAHL 8570/12-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow)

DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
TelephoneSocket
STAHL 8575/11-410 10h (green)
Compatible type for above
STAHL 8570/11-410 12A 4P 120V 300Hz 10h (green) 

Plug
STAHL 8575/12-410 10h (green)
Compatible type for above
STAHL 8570/12-410-S 12A 4P 120V 300Hz 10h  ( green)


DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
CCTVSocket
Hernis EX181.1 Female socket w/J-box
Tech Data Sheet - DS096375B
Plug
Hernis EX181 Plug with cable
Tech Data Sheet - DS096374C
CCTV - DP platform only
DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DD612,DV111
DV311,DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311
Data (Fibre)Panel contact container and Utility station end:

4-channel panel contact PBJR-LC Single Modus, 9/125
Prod.nr: 4-2x699255-7-005
Prod.name: 4-kanal PBJR kontakt-LC, AXAI, 9/125
5 meter in container end , LC plug is JS standard for patch panels
Foss AS, Drammen
Drum:
4-fiber field cabel, PBJR-PBJR, 9/125
Prod.nr: 3-904MIL9-3-050
Prod.name: 4-fiber PBJR plugg-PBJR plugg, 9/125
50m coiled on drum, plug both ends
Foss AS, Drammen

DC112,DC311,DC313,DC332,DC342,DC343,DD612,DV111,DV311

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air
Instrument Air
Seawater
Freshwater
Other
Sprinkler
Drain

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
1 fall20T @ 53 meter20T @ 53 meter20T @ 53 meter
3 fall60T @ 35 meter50T @ 35 meterN/A
2 fall40T @ 45 meter35,4T @ 45 meter31T @ 45 meter

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Additional information

KOBLING AV KONTAINERE PÅ JS OG BRUK AV Z-015 B&G og status signal

På JS er det sløyfeovervåkning på alle B&G sløyfene. For signaler fra kontainer til SAS følger må kretsen inneholde sløyfe motstander som vist på tegning. Signal fra kontainer til SAS skal være potensialfrie kontakter, der aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt.
Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når kontainer er spenningsløs. Motstander skal fortrinnsvis monteres i B&G sentral på kontainer. Når kontainer ikke er i bruk skal «dummy plugg» med motstander monteres i støpsel på utility station.Brann og gasssentral i konteiner


Når konteiner ikke er i bruk må «dummy plugg» støpselet settes i for å unngå feil alarmer til SKR (Henger normalt på stasjonen)
Note: Motstanden mellom 13 og 14 er ikke nødvendig på JSF da ESD tripp går på egen kabel ved behov.

Dersom konteiner skal ha ESD / NAS funksjon (sikkerhets kretser) må følgen sjekkes ut ( legges opp som egen kabel til JBE)
Ved tilkobling til nedstengings funksjon fra plattformens sikkerhets system må releer være tilpasset SAS sikkerhets utganger. SAS er levert av Kongsberg Maritime.
Erfaring har vist: Noen Safety releer kan skape problemer og alarmer i SAS. Dette er p.g.a linjemonitorering er påslått og final output stage test kjøres av SAS. Se liste vedlagt.
Andre releer kan fungerer fint men en kan se LED på releet vil gløde "litt" spesielt i dual I/O oppsett da monitoreringsstrømmen er ca. 4mA.

Listen vedlagt kan hjelpe på å unngå å få utilsiktete nedstenginger på konteiner og / eller I/O feil.
(det viktig å vite at rele som monteres er testet og verifisert for bruk med test pulser. Excel fil viser rele som ikke er kompatible.

Typisk krets (eksempel er fra RP )


Tips for motstander type ( eks. Type Bartec ):


Eksempel på sikkerhets rele som kan brukes til stenge ned strømforsyning:
Dersom det bestilles fra SAS leverandør KM Item No: 439290 Safety Relay , 5xNo ch. 24VDC