Interface hook-up data sheet for Johan Sverdrup P2

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main400
3P+N+PE
60125NoS125Stahl-Syberg
8581/31-506-S010
8581/12-506BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BC410
BP120
BP310
BP320
BQ410
Main230
1P+N+PE
6016YesS1630Stahl-Syberg
8570/11-306
8570/12-306BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BC410
BP120
BP310
BP320
BQ410
Main400
3P+N+PE
6063NoS6330Stahl-Syberg
8579/31-506-S001
8579/12-506BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BC410
BP120
BP310
BP320
BQ410
Main690
3P+PE
6063NoR63100Stahl-Syberg
8579/31-405-S001
8579/12-405BC110
BC310
BC510
BC130
BC410
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNO-kontakt (kontakt=alarm)


Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 7,8,9GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7,8BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
FireNO-kontakt (kontakt=alarm)


Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 1, 2, 3GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
GasNO-kontakt (kontakt=alarm)


Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 4, 5, 6GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
OtherNO-kontakt (kontakt=alarm)


Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor
GHG 511 4906 R0001 6h Pin 10, 11, 12GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
ESD Battery System


Note 2: NAS / ESD 24 V signal fra SAS med linjemonitorering
8150/1-0236-0176-150-3311


Note3: Må bruke kabel gland. Termineres i JBE på rekkeklemmer. Se type krets underNote4: Sikkerhets rele 24V som tåler linjemonitorering. Se type krets under.

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
PA
Socket:

STAHL 8575/11-404 4h (yellow)
Compatible type for above
STAHL 8570/11-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow)

Plug:

STAHL 8575/12-404 4h (yellow)
Compatible type for above
STAHL 8570/12-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow)
BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
Data (Fibre)Panel contact container and Utility station end:

4-channel panel contact PBJR-LC Single Modus, 9/125
Prod.nr: 4-2x699255-7-005
Prod.name: 4-kanal PBJR kontakt-LC, AXAI, 9/125
5 meter in container end , LC plug is JS standard for patch panels
Foss AS, Drammen

Drum

4-fiber field cabel, PBJR-PBJR, 9/125
Prod.nr: 3-904MIL9-3-050
Prod.name: 4-fiber PBJR plugg-PBJR plugg, 9/125
50m coiled on drum, plug both ends
Foss AS, Drammen
BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410
Telephone
Socket:
STAHL 8575/11-410 10h (green)
Compatible type for above
STAHL 8570/11-410 12A 4P 120V 300Hz 10h (green)

Plug:
STAHL 8575/12-410 10h (green)
Compatible type for above
STAHL 8570/12-410-S 12A 4P 120V 300Hz 10h ( green)
BC110
BC310
BC510
BC130
BC330
BP120
BP310
BP320
BQ410

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Seawater
Freshwater
Drain
Plant Air
Instrument Air
Sprinkler
Other

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
1 fall20T @ 52 meter20T @ 52 meter20T @ 52 meter
2 fall40T @ 46 meter34,2 @ 46 meter30T @ 46 meter
3 fall60T @ 37 meter50T @ 37 meterN/A

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Additional information

KOBLING AV KONTAINERE PÅ JS OG BRUK AV Z-015 B&G og status signal

På JS er det sløyfeovervåkning på alle B&G sløyfene. For signaler fra kontainer til SAS følger må kretsen inneholde sløyfe motstander som vist på tegning. Signal fra kontainer til SAS skal være potensialfrie kontakter, der aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt.
Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når kontainer er spenningsløs. Motstander skal fortrinnsvis monteres i B&G sentral på kontainer. Når kontainer ikke er i bruk skal «dummy plugg» med motstander monteres i støpsel på utility station.Brann og gasssentral i konteiner


Når konteiner ikke er i bruk må «dummy plugg» støpselet settes i for å unngå feil alarmer til SKR (Henger normalt på stasjonen)
Note: Motstanden mellom 13 og 14 er ikke nødvendig på JSF da ESD tripp går på egen kabel ved behov.

Dersom konteiner skal ha ESD / NAS funksjon (sikkerhets kretser) må følgen sjekkes ut ( legges opp som egen kabel til JBE)
Ved tilkobling til nedstengings funksjon fra plattformens sikkerhets system må releer være tilpasset SAS sikkerhets utganger. SAS er levert av Kongsberg Maritime.
Erfaring har vist: Noen Safety releer kan skape problemer og alarmer i SAS. Dette er p.g.a linjemonitorering er påslått og final output stage test kjøres av SAS. Se liste vedlagt.
Andre releer kan fungerer fint men en kan se LED på releet vil gløde "litt" spesielt i dual I/O oppsett da monitoreringsstrømmen er ca. 4mA.

Listen vedlagt kan hjelpe på å unngå å få utilsiktete nedstenginger på konteiner og / eller I/O feil.
(det viktig å vite at rele som monteres er testet og verifisert for bruk med test pulser. Excel fil viser rele som ikke er kompatible.

Typisk krets (eksempel er fra RP )


Tips for motstander type ( eks. Type Bartec ):


Eksempel på sikkerhets rele som kan brukes til stenge ned strømforsyning:
Dersom det bestilles fra SAS leverandør KM Item No: 439290 Safety Relay , 5xNo ch. 24VDC