Interface hook-up data sheet for Kristin

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main690 3P+N+PE5063YesS63Socket Outlet: CEAG
GHG 514 4405 R0001
(EEx de IIC T6 IP66)
Plug: GHG 514 7405 R0001Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
Main400 3P+N+PE5063YesS63Socket Outlet: CEAG
GHG 514 4506 R0001
(EEx de IIC T6 IP66)
Plug: GHG 514 7506 R0001All L,Q,P,S,C,R Areas and Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
Main230/400 3P+N+PE50125YesS125Socket Outlet: CEAG
GHG 515 4506 R0001
(EEx de IIC T6 IP66)
Plug: GHG 515 7506 R0001Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
UPS230 2P+PE5016NoI16Socket Outlet for Data:
ELKO RS 1090 DATA
Data PlugIndoor areas, mainly in LQ
UPS230 2P+PE5016NoI16 Socket Outlet:
Like ELKO 1090
Gen. plugIndoor areas, mainly in LQ
Main230 2P+PE5016YesS16 Socket Outlet:
Like ELKO 1090
Gen. plugIndoor areas, mainly in LQ
Main230 1P+N+PE5016YesS16Socket Outlet: CEAG
GHG 511 4306 R0001
(EEx de IIC T6 IP66)
Plug: GHG 511 7306 R0001 All L,Q,P,S,C,R Areas and Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 7, 8, (9 screen)
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 7, 8, (9 screen)Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
FireNO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol,pin 1, 2, (3 screen)
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 1, 2, (3 screen)
Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
GasNO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 4, 5, (6 screen)
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-po,l pin 4, 5, (6 screen)
Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
ESD Battery System
OtherCommon Fault: NO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 10, 11, (12 screen)
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 10, 11, (12 screen)
Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
TelephoneStahl 8575/11-410 GreenStahl 8575/12-410 GreenUtility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
DataThrough Optical fibreSocket: SC/PC 62,5/125Plug: Multimodus Fibre SC/PC - 62,5/125Utility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ
PAStahl 8575/11-404 YellowStahl 8575/12-404 YellowUtility stations in area: Q30N, Q30S ,P141,LQ

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air
Instrument Air
Sprinkler
Seawater
Freshwater
Other
Drain

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
59MA00150 t./22 meter46,1 t./20 meter37,5 t./20 meter
59MA00250 t./22 meter46,1 t./20 meter37,5 t./20 meter

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

TABELLEN VISER MAKS. LØFTEKAPASITET FOR LØFT MED STORBLOKK FRA FORSYNINGSSKIP (tonn) I FORHOLD TIL SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE (meter).

A
Lastekartet viser maks. belastning som kranen er sertifisert for. Det er opp til kranfører i hvert enkelt tilfelle å avgjøre om denne kapasiteten kan utnyttes.
Faktorer som spiller inn er spesielle værforhold, lastens form og lastens plassering på forsyningsskipet.
B
Ved laster over20 tonn, skal det tilrettelegges for 2 anhukningspunkter. Dette gjøres for å kunne løfte lasten ved bruk av 2 standard forløpere.
C
Last skal være utstyrt med anhukingspunkter som kan hukes i kran fra dekk på forsyningsskip. Anhuking skal alltid skje fra utsiden av enheten.
Dette er gjort for å gjøre anhukingen sikker for personell på fartøyet.
D
Korrekt vekt på utstyret er avgjørende for sikker løfting mellom skip og installasjon. Leverandør er ansvarlig for å angi korrekt vekt på alle kolli som leveres basen, om nødvendig må det sørges for veiesertifikat på enheten.
E
Det er en stor operasjonell og sikkerhetsmessig fordel om mest mulig last blir begrenset til under 12,5 t. da dette kan løftes med kranens hjelpeløft i bølger opp til 3 meter.
F
Komplett lastekart eller ytterligere informasjon om den enkelte kran, kan fåes ved henvendelse til Kristin, tlf: 74867238 internt tlf.nr: 163-7238


Additional information


Generell kommentar for B&G:
Relene som er inne i brannsentralen i kontaineren må være NDE, dette fordi at når kontainer mister spenning (singel gas) så skal ikke alarmer aktiveres.
Dette gjelder ikke for fellesfeil alarmen, denne må være NE slik at feil blir alarmert i SKR ved bortfall av spenningen.

Eksempel på framføring av instrumentsignal i kontainer. Alternative løsninger aksepteres, men signalkontakter og motstander skal være tilkoplet pinnene i støpselet slik som vist
NB !! Alle 8 motstandene skal inn selv om signalet ikke er i bruk. Dette for å unngå signalfeil alarm i kontrollrom.