Interface hook-up data sheet for Njord A

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main230
1P+N+PE
5016YesS1630Stahl-Syberg 8570/15-3068570/12-306C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
Main400
3P+N+PE
5063NoS6330Stahl-Syberg 8579/31-506-S0018579/12-506C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 7, 8, 9GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7, 8C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
GasNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 4, 5, 6GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
OtherNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
Common Alarm: GHG 511 4906 R3001 6h Pin 10, 11, 12


Manual Call Point: GHG 511 4906 R3001 6h Pin 13, 14, 15
Common Alarm: GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11


Manual Call Point: GHG 591 2201 R0002 6h Pin 13, 14
Common Alarm: C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412


Manual Call Point: C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
ESD Battery System
FireNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 1, 2, 3GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
PASocket: STAHL 8570/11-404 4h (yellow)
Compatible type for above
Plug: STAHL 8575/12-404 4h (yellow)
Compatible type for above
C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
TelephoneSocket: STAHL 8570/11-410 10h (green)Plug: STAHL 8575/12-410 1Oh (green)C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412
Data (Fibre)Panel contact container and Utility station end:

4-channel panel contact
3 pc. Probeam Jr 4 2X699251-0-001
1 pc. 321/B M25 EEx NP brass ø13,0 -20,0mm
Drum:

4-fiber field cabel, PBJR-PBJR, 9/125
Prod.nr: 3-904MIL9-3-050
Prod.name: 4-fiber PBJR plugg- PBJR plugg, 9/125
50m coiled on drum, plug both ends
Foss AS, Drammen
C8107, C8108, C8109, D3105, D3106, L1405, M1410, M1412

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air 8,9
Sprinkler
Freshwater 9,7/7,0
Drain
Instrument Air 8,9
Seawater 8,5
Other

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
A/S Stål Produkter
Molde Crane (North)

At 0 m sign. wave hight
Main hoist 3 - Fall, SWL:
45 T 22,0 m
10 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
30,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
42,1 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
27,5 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
33,3 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
21,9 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
25,9 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m
A/S Stål Produkter
Molde Crane (South)

At 0 m sign. wave hight
Main hoist 3 - Fall, SWL:
45 T 22,0 m
10 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
30,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
42,1 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
27,5 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
33,3 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m
Main hoist 1 - Fall
15,0 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 2 - Fall
21,9 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

Main hoist 3 - Fall
25,9 T 22,0 m
10,0 T 52,5 m

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen.
Kortslutningsnivået i/ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere.

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametre brukes:
* Fra installasjonens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr 3x25mm2 - 50 m.
* Fra installasjonens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret 3 x 16mm2 -35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.


LØFTEKAPASITET OFFSHORE KRANER
Fall = Taljeblokker
Verdier i tabell gjelder for løft fra fartøy

Containere - baskets:
Varer som pakkes i containere og baskets skal stemples av og sikres på en forsvarlig måte. Videre skal en så langt det lar seg gjøre unngå forsendelser i kategorien "dekkslast" i slyng da faren for dropp til sjø øker ved slik håndtering. I de tilfeller dette allikevel må benyttes må ekstra sikringstiltak i form av wirelås og spennset samt smerting utføres.

Ref. ODAS -- DR 23 - Løfteoperasjoner


LIFTING CAPACITY OFFSHORE CRANES

Numbers in the table are to be regarded as lift from boat.

Containers – baskets:
Goods, packed in containers and baskets, are to be fastened and secured properly. Further on, shipments categorized as “deck cargo” in loop, are to be avoided as the risk of dropping it into the sea is increasing by such a handling. In those cases a method like this has to be utilized, extra safety measures in the form of wire lock and tension set as well as parcelling, has to be used.

Reference is made to: ODAS -- DR 23 - Løfteoperasjoner

Additional information

KOBLING AV KONTAINERE PÅ NJORD A OG BRUK AV Z-015 B&G OG STATUS SIGNAL

På Njord A er det sløyfeovervåkning på alle B&G sløyfene. For signaler fra kontainer til SAS, må kretsen inneholde sløyfe motstander som vist på tegning. Signal fra kontainer til SAS skal være potensialfrie kontakter, der aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt.
Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når kontainer er spenningsløs. Motstander skal fortrinnsvis monteres i B&G sentral på kontainer. Når kontainer ikke er i bruk skal «dummy plugg» med motstander i kobligsboks tilkobles støpselet på utility station.


Brann og gasssentral i konteiner
                                                                       

Når konteiner ikke er i bruk må «dummy plugg» støpselet settes i for å unngå feil alarmer til SKR
(Er fastmontert på stasjonen)

Tips for motstands type (eks. Bartec type: 17-9Z62-0002):