Interface hook-up data sheet for Njord B

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main400
3P+N+PE
5063NoS6330Stahl-Syberg 8579/31-506-S0018579/12-506Y00 Upper Deck
Main230
1P+N+PE
5016YesS1630Stahl-Syberg 8570/15-3068570/12-306 Y00 Upper Deck

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 7, 8, 9GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7, 8Y00 Upper Deck
FireNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 1, 2, 3GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2Y00 Upper Deck
GasNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
GHG 511 4906 R3001 6h Pin 4, 5, 6GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5Y00 Upper Deck
OtherNO-kontakt
(kontakt = alarm)

Note 1: Må ha motstand i parallell og serie!
Se typisk krets nedenfor.
Common Alarm: GHG 511 4906 R3001 6h Pin 10, 11, 12


Manual Call Point: GHG 511 4906 R3001 6h Pin 13, 14, 15
Common Alarm: GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11


Manual Call Point: GHG 591 2201 R0002 6h Pin 13, 14
Common Alarm: Y00 Upper Deck


Manual Call Point: Y00 Upper Deck
ESD Battery System

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Data (Fibre)Panel contact container and Utility station end:

4-channel panel contact
3 pc. Probeam Jr 4 2X699251-0-001
1 pc. 321/B M25 EEx NP brass ø13,0 -20,0mm
Drum:

4-fiber field cabel, PBJR-PBJR, 9/125
Prod.nr: 3-904MIL9-3-050
Prod.name: 4-fiber PBJR plugg- PBJR plugg, 9/125
50m coiled on drum, plug both ends
Foss AS, Drammen
Y00 Upper Deck
PASocket: STAHL 8570/11-404 4h (yellow)
Compatible type for above
Plug: STAHL 8575/12-404 4h (yellow)
Compatible type for above
Y00 Upper Deck
TelephoneSocket: STAHL 8570/11-410 10h (green)Plug: STAHL 8575/12-410 1Oh (green)Y00 Upper Deck

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air 8,9
Instrument Air
Seawater
Drain
Other
Sprinkler
Freshwater 9,7/7,0

Lifting capacity offshore cranes

No entries to show.

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen.
Kortslutningsnivået i/ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere.

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametre brukes:
* Fra installasjonens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr 3x25mm2 - 50 m.
* Fra installasjonens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret 3 x 16mm2 -35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.

Additional information

KOBLING AV KONTAINERE PÅ NJORD B OG BRUK AV Z-015 B&G OG STATUS SIGNAL

På Njord B er det sløyfeovervåkning på alle B&G sløyfene. For signaler fra kontainer til SAS, må kretsen inneholde sløyfe motstander som vist på tegning. Signal fra kontainer til SAS skal være potensialfrie kontakter, der aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt.
Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når kontainer er spenningsløs. Motstander skal fortrinnsvis monteres i B&G sentral på kontainer. Når kontainer ikke er i bruk skal «dummy plugg» med motstander i kobligsboks tilkobles støpselet på utility station.


Brann og gasssentral i konteiner


Når konteiner ikke er i bruk må «dummy plugg» støpselet settes i for å unngå feil alarmer til SKR
(Er fastmontert på stasjonen)

Tips for motstands type (eks. Bartec type: 17-9Z62-0002):