Interface hook-up data sheet for Oseberg A

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main2306016NoS101630Stikk/Socket CEAG GHG 511 4306 R0001, 6h, 2P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 511 7306 R0001, 6h 2P+PEM02/XX001003
M04/XX001004
Main4406063NoS6063500Stikk/Socket CEAG GHG 534 1407 R0001, 7h, 3P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 534 1407 R0001, 7h 3P+PEM02/XX001003
M04/XX001004
UPS2306016NoS1016Stikk/Socket CEAG GHG 511 4306 R0001, 6h, 2P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 511 7306 R0001, 6h 2P+PE
Emg4406063NoS6063500Stikk/Socket CEAG GHG 514 4407 R0001, 7h, 3P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 514 7407 R0001, 7h 3P+PE
Main44060125NoS60125500Stikk/Socket ABB GHG 536 1507 V0 (Black), 7h, 3P+N+PEStikk/Socket ABB GHG 536 2507 V0 (Black), 7h, 3P+N+PEMaks / Max 40 kW
Bare tilgjengelig i få og spesielle områder på
Oseberg B.
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Only available at few and particular areas at Oseberg B.
Possibility for connection to arranged in each individual case.
Emg2306016NoS101630Stikk/Socket CEAG GHG 511 4306 R0001, 6h, 2P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 511 7306 R0001, 6h 2P+PE

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureDI (Digital Input)
normally open
close on alarm
Socket outlet:
CEAG
GHG 511 4906 R0001
pin 7, 8
Plug:
CEAG
GHG 591 2201 R0002
pin 7, 8
M02/XX001003
M04/XX001004
GasDI (Digital Input)
normally open
close on alarm
Socket outlet:
CEAG
GHG 511 4906 R0001
pin 4, 5
Plug:
CEAG
GHG 591 2201 R0002
pin 4, 5
M02/XX001003
M04/XX001004
OtherDI (Digital Input)
normally open
close on alarm
Socket outlet:
CEAG
GHG 511 4906 R0001
pin 10, 11
Plug:
CEAG
GHG 591 2201 R0002
pin 10, 11
M02/XX001003
M04/XX001004
ESD Battery System
FireDI (Digital Input)
normally open
close on alarm
Socket outlet:
CEAG
GHG 511 4906 R0001
pin 1, 2
Plug:
CEAG
GHG 591 2201 R0002
pin 1, 2
M02/XX001003
M04/XX001004

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
TelephoneSocket outlet:
Stahl-Syberg
8575/11-402 4P Grønn
Plug:
Stahl-Syberg
8575/12-402 4P Grønn
M02/XX001003
M04/XX001004
PASocket outlet:
Stahl-Syberg
8575/11-404 4P Gul
Plug : Stahl Syberg
8575/12-404 4P Gul
M02/XX001003
M04/XX001004
Data (Fibre)Single mode fiber
OS2 – 9/125
Socket outlet:
ROTA Engineering
XFO 0090F20 –
FD2 BP 20S
Plug:
ROTA Engineering
FO 0081
Note 1
M02/XX001003 M04/XX001004

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Sprinkler16,0 / 17,7
Seawater7,0
Drain
Other
Plant Air6,0
Instrument Air6,0
Freshwater7,0

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
M02 - 1-fall10t /58,8 m10t /58,8 m9,3t /58,8 m
M02 - 2-fall24,5t / 40 m21,5t / 40 m18,5t / 40 m
M02 - 3-fall25,5t /40m20t /40mNA
M04 - 1-fall17t / 56m17t / 56m14,9t / 52,5m
M04 - 2-fall36t / 35m32,2t / 32,5m27,2t / 32,5m
M04 - 3-fall 60 t/ 25m52,8 t/ 22,5m45,7t/ 20m

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen.
Kortslutningsnivået i/ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere.

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametre brukes:
* Fra installasjonens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr 3x25mm2 - 50 m.
* Fra installasjonens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret 3 x 16mm2 -35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.

Additional information

Siste endring: Felles feil skal kontakten være åpen som for de andre signalene. R1 skal være 10 KOhm og R2 1 KOhm.
Eksempel på framføring av instrumentsignal i kontainer. Alternative løsninger aksepteres, men signalkontakter og motstander skal være tilkoplet pinnene i støpselet slik som vist
NB !! Alle 8 motstandene skal inn selv om signalet ikke er i bruk. Dette for å unngå signalfeil alarm i kontrollrom.