Interface hook-up data sheet for Oseberg B

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main2306016NoS1016Stikk. / Socket:
ABB: GHG 543
1306 V0
(blue) 6h
2P + PE
Støpsel / Plug :
ABB: GHG 543 2306 V0
(blue) 6h
2P + PE
Bare for lys og mindre oppvarmingsformål /
Only for lighting and minor heating purpose
Main44060125NoS60125Stikk. / Socket:
ABB: GHG 536
1507 V0
(black) 7h
3P + N + PE
Støpsel / Plug :
ABB: GHG 535 2507 V0 (black) 7h
3P + N + PE
Maks / Max 40 kW
Bare tilgjengelig i få og spesielle områder på
Oseberg B.
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Only available at few and particular areas at Oseberg B.
Possibility for connection to arranged in each individual case.
Emg44060125NoS60125500Stikk/Socket CEAG GHG 515 4407 R0001, 7h, 3P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 515 7407 R0001, 7h 3P+PEM30 S/XX001015
M30 N/XX001010
M60/XX001014
Main4406063NoS6063Stikk/Socket CEAG GHG 534 1407 R0001, 7h, 3P+PEStøpsel / Plug :
ABB: GHG 534 1407 V0 (black) 7h
3P + PE
Maks / Max 24 kW
UPS2306016NoS1016Stikk/Socket CEAG GHG 511 4306 R0001, 6h, 2P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 511 7306 R0001, 6h 2P+PEM30 S/XX001015
M30 N/XX001010
M60/XX001014
Emg4406063NoS6063500Stikk/Socket CEAG GHG 514 4407 R0001, 7h, 3P+PEStøpsel/Plug CEAG GHG 514 7407 R0001, 7h 3P+PEM30 S/XX001015
M30 N/XX001010
M60/XX001014

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureNye stasjoner :DI (Digital Input)
normally open , close on alarm
...............................
Eldre installasjon: DI (Digital input) normally open
Fellessignal
Nye stasjoner :Socket outlet:
Stahl-Syberg
8575/11-404 4P Gul
..........................................................................
Eldre stasjoner : Socket outlet:
STAHL 8575/11-402 Grønn
Nye stasjoner :Plug:CEAG GHG 591 2201 R0002 pin 7, 8
..........................................................
Eldre installasjon: Plug CEAG GHG 591 2201 R0002 (M60 top)
All other area have connection in junction box
Nye stasjoner :M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
......................................................
Eldre installasjon:
M60 top, C60 kjellerrdekk, M30 Ubis north, M30 ubis south
FireNye stasjoner : DI (Digital Input)
normally open, close on alarm
.............................................
Eldre installasjon: DI (Digital input) normally open
Fellessignal
Nye stasjoner :Socket outlet: CEAG GHG 511 4906 R0001
pin 1, 2
..........................................................
Eldre installasjon: Socket outlet CEAG GHG5114906R0001(M60 top)
All other area, connection in junction box
Nye stasjoner : Plug: CEAG GHG 591 2201 R0002. pin 1, 2
....................................................
Eldre installasjon: Plug for M60 top CEAG GHG 591 2201 R0002.
All other area, connection in junction box
Nye stasjoner : M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
.........................................................
Eldre installasjon:
M60 top, C60 kjellerrdekk, M30 Ubis north, M30 ubis south
GasNye stasjoner :DI (Digital Input)
normally open, close on alarm
...............................................
Eldre installasjon: DI (Digital input) normally open
Fellessignal
Nye stasjoner : Socket outlet:
CEAG GHG 511 4906 R0001 , pin 4, 5
............................................................
Eldre installasjon: Socket outlet CEAG GHG5114906R0001(M60 top)
All other area, connection in junction box
Nye stasjoner :Plug: CEAG GHG 591 2201 R0002. pin 10, 11
.................................................................
Eldre installasjon: Plug for M60 top CEAG GHG 591 2201 R0002.
All other area, connection in junction box
Nye stasjoner :M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
................................................
Eldre installasjon: M60 top, C60 kjellerrdekk, M30 Ubis north, M30 ubis south
OtherNye stasjone : DI (Digital Input)
normally open, close on alarm
Nye stasjoner :Socket outlet:
CEAG GHG 511 4906 R0001 , pin 10, 11
..........................................................
Eldre installasjon: Tilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
Nye stasjoner : Plug: CEAG GHG 591 2201 R0002 pin 10, 11 Nye stasjoner : M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
ESD Battery SystemEldre installasjon: Tilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
TelephoneNye stasjoner : Socket outlet: Stahl-Syberg 8570/11-402 4P Grønn
..............................................
Eldre installasjon: Socket outleth STAHL 8575/11-404 Gul
Nye stasjoner : Plug:Stahl-Syberg 8575/12-402 4P Grønn
.........................................................................
Eldre installasjon: Plug STAHL 8575/11-404 4h
Nye stasjoner : M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
......................................................................
Eldre installasjon: M60 top, C60 kjellerrdekk, M30 Ubis north, M30 ubis south
Data (Fibre)Nye stasjoner : Single mode fiber
OS2 – 9/125
Nye stasjoner : Socket outlet: ROTA Engineering XFO 0090F20 –
FD2 BP 20S
Nye stasjoner : Plug: ROTA Engineering FO 0081
Det må spesifiseres singelmodus fiber og fiber plugger som matcher kontainerens utstyr
Nye stasjoner : M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
PANye stasjoner: Socket outlet:Stahl-Syberg 8570/11-404 4P Gul
..........................................................
Eldre installasjon: Socket outleth STAHL 8575/11-402 Grønn
Nye stasjoner :
8575/12-404 4P Gul

.............................................................................
Eldre stasjoner : Plugg STAHL 8575/11-404 2h
Nye stasjoner: M30 S/XX001015 M30 N/XX001010
M60/XX001014
........................................
Eldre installasjon:M60 top, C60 kjellerrdekk, M30 Ubis north, M30 ubis south

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air 6,0
Seawater 7,0
Drain
Other
Instrument Air 6,0
Sprinkler 16,0/17,7
Freshwater 7,0

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
M20- 1-fall13,7t/44m10,3t/44m8,5t/44m
M60- 1-fall17t/56m17t/56m14,9t/52,5m
M60- 2-fall36t/35m32,2t/32,5m27,2t/32,5m
M60- 3-fall60t/25m52,8t/22,5m45,7t/20m
M20- 2-fall14t/41m11,5t/41mNA
M20- 3-fall14t/41m11,5t/41mNA

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen.
Kortslutningsnivået i/ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere.

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametre brukes:
* Fra installasjonens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr 3x25mm2 - 50 m.
* Fra installasjonens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret 3 x 16mm2 -35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.

Norsok standard Z015-2019 vrsjon ligger til grund for det midlertidige utstyret som skal kobles opp mot plattformen
https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/z-temporary-equipm/ .

Additional information