Interface hook-up data sheet for Oseberg C

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main2306016NoS1016Stikk. / Socket:
CEAG: GHG 511
4306 R0001
(blue) 6h
2P + PE
Støpsel / Plug :
CEAG: GHG 511
7306 R0001
(blue) 6h
2P + PE
M24 / XX-00-007
M70 / XX-00-005
M90 / XX-00-006
M10
Bare for lys og mindre oppvarmingsformål /
Only for lighting and minor heating purpose
UPS2306016NoS1016MonitoringStikk. / Socket:
CEAG: GHG 511
4306 R0001
(blue) 6h
2P + PE
Støpsel / Plug :
CEAG: GHG 511
7306 R0001
(blue) 6h
2P + PE
M24 / XX-00-007*
M10
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Possibility for connection have to arranged in each individual case.
Main4406063NoR5063

______
500
Stikk. / Socket:
Stahl 8579/11-407 4-p 7h
__________________
Stikk. / Socket;
CEAG: GHG 5144407 R0001
7h, 3P + PE
Støpsel / Plug :
Stahl 8579/12-407 7h
______________________
Støpsel/plug
CEAG GHG
5147407 R0001,
7h, 3P + PE
Alle moduler

_________________________
M70 / XX-00-005
M90 / XX-00-006
Main4406063NoR5063Stikk. / Socket:
Stahl 8579/11-407 4-p 7h
Stikk. / Socket:
Stahl 8579/12-407 7h
Alle moduler
Main44060125NoR50125


______
500
Stikk. / Socket:
Stahl 8581/11-407 4-P 7h

__________________
Stikk. / Socket:
CEAG: GHG 5154407 R0001 7h, 3P +PE
Støpsel / Plug :
Stahl 8581/12-407 7h

______________________
Støpsel /plug CEAG: GHG 5157407 R0001
7h, 3P + PE
M10
Maks / Max 40 kW
Bare tilgjengelig i få og spesielle områder i boring.
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Only available at few and particular areas in drilling modules
Possibility for connection have to arranged in each individual case.
_________________________
M90 / XX-00-006
Main4406063NoR5063Stikk. / Socket:
GHG 534 1407 V0 7h
Støpsel / Plug :
GHG 534 2407 V0 7h
M10
Schlumberger wireline logging station.
Emg4406063NoR5063500Stikk. / Socket;
CEAG: GHG 5144407 R0001, 7h, 3P + PE
Støpsel/plug
CEAG: GHG 5147407 R0001, 7h, 3P + PE
M24 / XX-00-007
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Possibility for connection have to arranged in each individual case.
Emg44060125NoR50125500Stikk. / Socket:
CEAG: GHG 5154407 R0001, 7h, 3P +PE
Støpsel /plug CEAG: GHG 5157407 R0001,
7h, 3P + PE
M24 / XX-00-007
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Possibility for connection have to arranged in each individual case.
Main2306016NoS1016Stikk. / Socket:
Stahl 8575/13-306
(blue) 6h
2P + PE
Stikk. / Socket:
Stahl 8575/12-306
(blue) 6h
2P + PE
M10

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Loss Of PressureDI (Digital Input) normally open close on alarm


______________________________________


Socket outlet:  CEAG GHG 511 4906 R0001  pin 7, 8


___________________________________________________

Tilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
Plug: CEAG  GHG 591 2201 R0002 pin 7, 8


____________________________________________________________


M24 / XX-00-007*
M70 / XX-00-005*
M90 / XX-00-006*
_______________________________________________________________

Other conection points.
GasDI (Digital Input) normally open close on alarm


______________________________________
Socket outlet:  CEAG GHG 511 4906 R0001  pin 4, 5


___________________________________________________
Gas signal er koblet på samme plugg som "Fire"
Vi har kun 1 signal til plattform som heter B&G
* / ** Se ytterligere kommenarer nedenfor
Plug: CEAG GHG 591 2201 R0002 pin 4, 5


____________________________________________________________
M24 / XX-00-007*
M70 / XX-00-005*
M90 / XX-00-006*
________________________________________________________________

Other conection points.
ESD Battery SystemN/A
FireDI (Digital Input) normally open close on alarm


______________________________________
Samme signal fra kontainere
Socket outlet:  CEAG GHG 511 4906 R0001 pin 1, 2


___________________________________________________
Stikk. / Socket:
CEAG: GHG 591
1201 R0002
21 Pinns
Plug: CEAG  GHG 591 2201 R0002 in 1, 2


____________________________________________________________
Støpsel / Plug :
CEAG: GHG 591
2201 R0002
21 Pinns
M24 / XX-00-007*
M70 / XX-00-005*
M90 / XX-00-006*
________________________________________________________________

M10
Other conection points.
OtherDI (Digital Input) normally closed open on alarm Socket outlet:  CEAG GHG 511 4906 R0001  pin 10, 11Plug: CEAG  GHG 591 2201 R0002 pin 10, 11 M24 / XX-00-007*
M70 / XX-00-005*
M90 / XX-00-006*

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
PAStikk. / Socket:
Stahl: 8575/11-404
Yellow
(1475 R – kl.4)
Støpsel / Plug :
Stahl: 8575/12-404
Yellow
(1475 R – kl.4)
M24 / XX-00-007
M70 / XX-00-005
M90 / XX-00-006
M10
TelephoneStikk. / Socket:
Stahl: 8575/11-402
Green
(1475 R – kl.2)
Støpsel / Plug :
Stahl: 8575/12-402
Green
(1483 R – kl.2)
M24 / XX-00-007
M70 / XX-00-005
M90 / XX-00-006
M10
Data (Fibre)Multi mode fiber OM1 – 62,5/125Socket outlet: ROTA Engineering F2 BP M1 – L (FO 0206 F05–)Plug: ROTA Engineering F2 IS --L

Note 1
M24 / XX-00-007
M70 / XX-00-005
M90 / XX-00-006

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Plant Air 6,0
Instrument Air 6,0
Sprinkler 16,0/17,7
Seawater
Drain
Other
Freshwater 7,0

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
1-fall17t/56m17t/56m14,9t/52,5m
2-fall36t/35m32,2t/35,5m27,2t/32,5m
3-fall60t/25m52,8t/22,5m45,7t/20m

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Additional information

INSTRUMENT Utility stations M24/XX-00-007 M70/XX-00-005, M90/XX-00-006

* I stasjonene har plugg IP54 og stikkontakt har IP66. Når plugg og stikkontakt er koblet sammen har det IP65. I henhold til TR3032 kap. 3.10 skal minste beskyttelsesgrad være IP56. Det må derfor gjøres kompenserende tiltak, slik at man unngår dirkete spyling på kontaktene. Stikkene på stasjonene er montert inne i en koblingsboks.
* 6,8kΩ og 820Ω ohms motstand må installeres i dummypluggene for at loop ikke skal gå i svikt når det ikke er tilkoblet containere.
TELECOM
Note 1:
Under vises F2 IS ---L M20SB ---C. Det må spesifiseres multimodus fiber, lengde på kabel og fiber plugger som matcher kontainerens utstyr.