Interface hook-up data sheet for Oseberg D

Norsok Standard Z-015

General information

Plant type: Fast innretning

Electrical

Power *
Volt [V]
Frequency [Hz]
Phase Current [A]
Neutral Loaded [Yes/No]
System earth **
Short circuit level min [kA]
Short circuit level max [kA]
Distribution protection fuse [A]
Distribution protection earth fault [mA]
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
Main44060125NoS60125Stikk. / Socket:
ABB: GHG 536
1507 V0
(black) 7h
3P + N + PE
Støpsel / Plug :
ABB: GHG 535 2507 V0 (black) 7h
3P + N + PE
Maks / Max 40 kW
Bare tilgjengelig i få og spesielle områder på
Oseberg B.
Mulighet for tilkopling må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle./
Only available at few and particular areas at Oseberg B.
Possibility for connection to arranged in each individual case.
Main2306016NoS1016Stikk. / Socket:
ABB: GHG 543
1306 V0
(blue) 6h
2P + PE
Støpsel / Plug :
ABB: GHG 543 2306 V0
(blue) 6h
2P + PE
Bare for lys og mindre oppvarmingsformål /
Only for lighting and minor heating purpose
Main4406063NoS6063Stikk. / Socket:
ABB: GHG 534
1407 V0
(black) 7h
3P + PE
Støpsel / Plug :
ABB: GHG 533 2407 V0 (black) 7h
3P + PE
Maks / Max 24 kW

*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power

**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)

Instrument

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
FireTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
OtherTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
ESD Battery SystemTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
Loss Of PressureTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
GasTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box

Telecom

Function
Signal type
Connection platform (Description / Type)
Connection temporary equipment (Description / Type)
Area (Module Number / Room Number)
PATilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box
TelephoneTilkopling i koplingsboks /
Connection in junction box

Utilities

Function
Pressure [bar]
Amount/Flow [max capacity]
Connection - type
Connection - diameter
Connection - material
Area (Module Number / Room Number)
Instrument Air 6,0
Sprinkler 16,0/17,7
Freshwater 7,0
Plant Air 6,0
Seawater 7,0
Drain
Other

Lifting capacity offshore cranes

Crane
1 meter *
2 meter *
3 meter *
1- fall15t/48m14,7t/48m12,6t/48m
3-fall50t/22m50t/22m45t/15m
2-fall33t/29,9m33t/29,9m29,6t/25m

* Significant waveheight [max. load / max. radius]

Comments

KORTSLUTNINGSNIVÅ
Verdiene vil være ved kortslutning i selve tavlen.
Kortslutningsnivået i/ved tavlen i det midlertidige utstyret vil være lavere.

Ved beregning av kortslutningsnivå kan følgende parametre brukes:
* Fra installasjonens hovedtavle og via fast opplagt kabel til stikkontakt/tilkoplingspunkt for midlertidig utstyr 3x25mm2 - 50 m.
* Fra installasjonens stikkontakt/tilkoplingspunkt for det midlertidige utstyret og via bevegelig kabel til utstyret 3 x 16mm2 -35 m.

SHORT CIRCUIT LEVEL
Values reflect short circuit level inside the switchboard
Regarding switchboard for temporary equipment the short circuit level inside or at the switchboard will be lower

When calculating the level of the short circuit following parameters can be used:
* From the facility’s main switchboard and via fixed cabling to the socked/connection point for temporary equipment; 3x25mm2 - 50 m.
* From the facility’s socked/connection point for temporary equipment and via flexible cables to the equipment; 3 x 16mm2 - 35 m.